sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Phan Tuấn Anh
Giám Đốc - 0986 277 886

-

-

BÌNH CHỮA CHÁY

Bình cầu chữa cháy 8kg
Bình cầu chữa cháy 8kg
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy bột
Bình chữa cháy bột
Bình chữa cháy khí CO2 24kg
Bình chữa cháy khí CO2 24kg
Bình chữa cháy khí CO2
Bình chữa cháy khí CO2
Bình chữa cháy mini
Bình chữa cháy mini
Bình chữa cháy xe đẩy
Bình chữa cháy xe đẩy

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY

Búa thoát hiểm
Búa thoát hiểm
Hộp cứu hỏa
Hộp cứu hỏa
Khăn cứu hỏa
Khăn cứu hỏa
Khớp 2 đầu D50
Khớp 2 đầu D50
Lăng cứu hỏa D50
Lăng cứu hỏa D50
Mặt nạ phòng khí độc
Mặt nạ phòng khí độc
Máy bơm cứu hỏa
Máy bơm cứu hỏa
Mũ trùm đầu
Mũ trùm đầu
Quần áo chịu nhiệt tráng bạc
Quần áo chịu nhiệt tráng bạ...
Quần áo chịu nhiệt giả bò
Quần áo chịu nhiệt giả bò
Quần áo PCCC
Quần áo PCCC
Trụ cứu hỏa
Trụ cứu hỏa
Van cứu hỏa
Van cứu hỏa
Vòi cứu hỏa
Vòi cứu hỏa
Bộ tiêu lệnh PCCC
Bộ tiêu lệnh PCCC
Gía đựng bình cứu hỏa
Gía đựng bình cứu hỏa

NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁY

THI CÔNG, BẢO TRÌ PCCC

ĐÈN CHIẾU SÁNG CẢNH BÁO SỰ CỐ

Đèn chiếu sáng thoát hiểm
Đèn chiếu sáng thoát hiểm
Đèn chiếu sáng thoát hiểm
Đèn chiếu sáng thoát hiểm
Đèn chiếu sáng thoát hiểm
Đèn chiếu sáng thoát hiểm
Đèn chiếu sáng thoát hiểm
Đèn chiếu sáng thoát hiểm

ĐÈN EXIT CHỈ DẪN THOÁT HIỂM

Đèn chỉ dẫn thoát hiểm
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm 2 hướng
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm 2 hướng
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm 2 hướng
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm 2 hướng
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm đi bên trái
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm đi bên trái
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm cầu thang bên phải
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm cầu thang bên phải
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm đi bên phải
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm đi bên phải
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm cầu thang bên trái
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm cầu thang bên trái