sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Phan Tuấn Anh
Giám Đốc - 0986 277 886

-

-

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY

Búa thoát hiểm
Búa thoát hiểm
Hộp cứu hỏa
Hộp cứu hỏa
Khăn cứu hỏa
Khăn cứu hỏa
Khăn cứu hỏa
Khăn cứu hỏa
Khớp 2 đầu D50
Khớp 2 đầu D50
Lăng cứu hỏa D50
Lăng cứu hỏa D50
Mặt nạ phòng khí độc
Mặt nạ phòng khí độc
Mặt nạ phòng khí độc
Mặt nạ phòng khí độc
Máy bơm cứu hỏa
Máy bơm cứu hỏa
Mũ trùm đầu
Mũ trùm đầu
Bộ tiêu lệnh PCCC
Bộ tiêu lệnh PCCC
Gía đựng bình cứu hỏa
Gía đựng bình cứu hỏa
Quần áo chịu nhiệt tráng bạc
Quần áo chịu nhiệt tráng bạ...
Quần áo chịu nhiệt giả bò
Quần áo chịu nhiệt giả bò
Quần áo chịu nhiệt giả bò
Quần áo chịu nhiệt giả bò
Quần áo PCCC
Quần áo PCCC
Quần áo PCCC
Quần áo PCCC
Trụ cứu hỏa
Trụ cứu hỏa
Van cứu hỏa
Van cứu hỏa
Vòi cứu hỏa
Vòi cứu hỏa